No mostrar més aquest missatge

Publicacions i recursos

Posem al teu abast
informació útil per
gestionar el voluntariat

A qui s'adreça

  1. 1 Gestors i responsables d'entitats sense ànim de lucre que treballen amb voluntaris.

  2. 2 Empreses i particulars amb inquietuds solidàries.

Què fem

  1. 1 Contribuïm a divulgar les possibilitats del voluntariat.

  2. 2 Oferim informació d'utilitat als responsables de voluntariat d'entitats socials sense ànim de lucre per millorar en la gestió dels voluntaris.

  3. 3 Donem suport i orientem a les empreses espanyoles en l'encetament i desenvolupament de programes de voluntariat empresarial.

Quins serveis oferim

Oferim diferents publicacions i guies d'orientació sobre el voluntariat.

Manual de gestió del voluntariat

Portada de la publicació ''Manual de gestió del voluntariat''

La publicació desenvolupa el cicle de gestió del voluntariat proposat en Bones pràctiques en la gestió del voluntariat a través de 32 capítols que tenen en compte diferents parts de la coordinació del voluntariat en les entitats socials. Cada capítol finalitza amb Idees clau, sintetitzant el més essencial del tema tractat i amb Preguntes d'autoreflexió, que conviden a la millora de la gestió.

S'adjunta un CD que conté la publicació i 17 fitxes de gestió en format Word perquè cada entitat les pugui adaptar a la seva situació particular.

Emplena el formulari de petició "Manual de gestió del voluntariat" i sol·licita'l.

Bones pràctiques en la gestió del voluntariat

Portada de la publicació ''Bones pràctiques en la gestió del voluntariat''

Amb aquesta publicació gratuïta intentem facilitar la labor de gestors i responsables de voluntaris d'entitats sense ànim de lucre. Pretenem així que cada entitat obtingui possibilitats de millora de la seva gestió del voluntariat mitjançant l'observació del seu funcionament en altres entitats.

El llibre desenvolupa una part teòrica sobre el cicle de gestió del voluntariat i una altra part pràctica, que en constitueix el cos central. El nucli de la publicació està format, per tant, per 28 pràctiques d'entitats sense ànim de lucre emmarcades en les fases del cicle de voluntariat: bones pràctiques en les fases de preparació, definició, incorporació, desenvolupament, reconeixement, desvinculació, temes transversals i pràctiques innovadores.

Emplena el formulari de petició "Bones pràctiques en la gestió del voluntariat" i sol·licita'l.